Trường Tiểu học Kim Đông Thông báo QĐ "THÀNH LẬP TỔ HỖ TRỢ TUYỂN SINH LỚP 1"

09/07/2021 399

Căn cứ Luật giáo dục năm 2019; Căn cứ Hướng dẫn số 1199/SGDĐT-QLT ngày 13/4/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội về việc Hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1...

Xem chi tiết

Quyết định thành lập tổ công tác hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến trẻ 5 tuổi trường Mầm non Hoa Đào năm học 2021-2022

09/07/2021 397

Căn cứ kế hoạch số 05 /KH-MNHĐ ngày 02/06/2021 của Trường MN Hoa Đào về công tác tuyển sinh trực tuyến trẻ 5 tuổi năm học 2021 - 2022 . Trường MN Hoa Đào ra Quyết định thành lập tổ...

Xem chi tiết
Copyright © . Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình