Lê Đức Thuận

Trưởng phòng

Học hàm: Phó giáo sư
Trình độ: Thạc sĩ
Điện thoại: 0983122314
Email: thuanld@badinhedu.vn

Phạm Thị Ngọc Lan

Phó Trưởng phòng

Trình độ: Thạc sỹ
Điện thoại: 0912836940
Email: lanpn@badinhedu.vn

Trần Thị Vinh

Phó Trưởng phòng

Trình độ: Thạc sỹ
Điện thoại: 0983371880
Email: vinhtt@badinhedu.vn

Copyright © . Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình