Tổ giáo dục tiểu học

Hồng Ngọc Liên

Chuyên viên

Trình độ: Thạc sỹ
Điện thoại:
Email: lienhn@badinhedu.vn

Nguyễn Lê Hằng

Chuyên viên

Trình độ:
Điện thoại:
Email: hangnl@badinhedu.vn

Copyright © . Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình