Hệ giáo dục

Sáng ngày 28/3/2024, cán bộ, giáo viên các trường Tiểu học quận Ba Đình tham dự hội thảo “Nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh cấp Tiểu học năm 2024”

28/03/2024 239

Thực hiện Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông; Căn cứ Quyết định số 4119/QĐ-BGDĐT ngày 01/12/20...

Xem chi tiết
Copyright © . Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình