Kế hoạch Triển khai Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm học 2021 - 2022

14/12/2021 530

Thực hiện Kế hoạch số 4065/KH-SGDĐT ngày 25/11/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội về việc Triển khai Cuộc thi viết về gương Điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm học 2021 - 2022.

Thực hiện Kế hoạch số 4065/KH-SGDĐT ngày 25/11/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội về việc Triển khai Cuộc thi viết về gương Điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm học 2021 - 2022.

Phòng GDĐT quận Ba Đình xây dựng Kế hoạch triển khai Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” ngành Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình năm học 2020 - 2021.

Thông qua Cuộc thi, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng Điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” ngành GDĐT quận Ba Đình, thiết thực hướng tới các ngày lễ và sự kiện trọng đại trong năm 2022.

Tuyên truyền sâu rộng, động viên cán bộ công chức, viên chức trong toàn ngành và quần chúng nhân dân viết về gương Điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong lĩnh vực giáo dục và trên địa bàn quận. Đẩy mạnh phong trào Thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của quận.

Những tấm gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt của ngành GDĐT quận được tuyên dương khen thưởng trong Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022.


Tập tin đính kèm

Tập tin đính kèm

 

Tác giả:
Đánh giá:
Tổng số điểm của bài viết là: 0/5 trong đánh giá
Chia sẻ:
Copyright © . Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình