Kết luận kiểm tra chuyên đề của Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp THCS tháng 01 năm 2024

01/02/2024 415

Thực hiện Quyết định số 204/QĐ-PGDĐT ngày 29/9/2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc Kiểm tra chuyên đề các trường THCS trên địa bàn quận Ba Đình năm học 2023-2024; Kế hoạch số 123/KH-PGDĐT ngày 20/12/2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức kiểm tra chuyên đề các trường THCS học kỳ II năm học 2023-2024.

Trên cơ sở kết quả làm việc tại các trường THCS Thành Công, THCS Thống Nhất và THCS Thăng Long, Đoàn kiểm tra Phòng Giáo dục và Đào tạo quận đã tổ chức Hội nghị Kết luận kiểm tra chuyên đề các trường THCS tháng 01 năm 2024 tại trường THCS Thăng Long chiều ngày 01/02/2024.

A person standing in front of a table with people sitting around itDescription automatically generated

Chủ trì Hội nghị có đ/c Lê Đức Thuận - QUV, Trưởng phòng GDĐT, Trưởng đoàn kiểm tra và các đồng chí thành viên đoàn đã có những đánh giá đối với công tác quản lý của BGH các trường và việc triển khai chương trình GDPT2018 của giáo viên.

Qua hoạt động kiểm tra từ ngày 30/01 đến ngày 01/02 đối với 03 trường THCS, Đoàn kiểm tra đánh giá cao các đơn vị đã có sự phối hợp chặt chẽ với các thành viên trong đoàn để tiến hành kiểm tra, đánh giá các nội dung theo Kế hoạch số 123/KH-PGDĐT ngày 20/12/2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức kiểm tra chuyên đề các trường THCS học kỳ II năm học 2023-2024.

Nhìn chung, các đơn vị đã triển khai thực hiện tốt công tác chuyên môn đặc biệt là việc thực hiện chương trình GDPT 2018 ở khối 6, 7, 8; công tác quản lý hành chính được tối ưu hóa cao bằng ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong giáo dục, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định, các văn bản chỉ đạo của Thành phố, UBND và Phòng Giáo dục và Đào tạo được lưu trữ, triển khai tới các đồng chí GV, NV và cập nhật đầy đủ các nội dung quy định trên hệ thống cơ sở dữ liệu.

Với những tồn tại đã góp ý tại buổi kiểm tra, các đơn vị sẽ tiếp tục khắc phục để hoàn thiện công tác quản lý và công tác chuyên môn tốt hơn trong thời gian tới./.


Tác giả: Phòng Giáo dục và Đào tạo
Đánh giá:
Tổng số điểm của bài viết là: 0/5 trong đánh giá
Chia sẻ:
Copyright © . Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình