• :
 • :
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình
 • Đặng Thị Thùy Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0888688998
  • Email:
   ngadtt@badinhedu.vn
 • Nguyễn Thiếu Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0947602221
  • Email:
   ngannt@badinhedu.vn
 • Cấn Thanh Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0996515738
  • Email:
   haict@badinhedu.vn
 • Trẩn Đức Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0947798345
  • Email:
   haitd@badinhedu.vn
 • Đinh Thị Vân Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0915550069
  • Email:
   anhdtv.gdbd@gmail.com
 • Trần Thị Thanh Từng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0983893138
  • Email:
   tungttt@badinhedu.vn