• :
 • :
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình
 • Lê Đức Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0983122314
  • Email:
   thuanld.hk@gmail.com
 • Lê Cẩm Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch công đoàn
  • Điện thoại:
   01233861937
  • Email:
   LCngoc@tentinh.edu.vn
 • Hà Thị Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó phòng
  • Điện thoại:
   0982292986
 • Phan T
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   0914097647
  • Email:
   phant.pgd@tentinh.edu.vn
 • Đinh Thị A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0973.663000
  • Email:
   dinhthia.pgd@tentinh.edu.vn
 • Lưu B
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ
  • Điện thoại:
   059.820000
  • Email:
   luub.sgddt@tentinh.gov.vn
 • Trần Thị
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ Mầm Non
  • Điện thoại:
   0986797300
  • Email:
   tranthi.pgd@tentinh.edu.vn
 • Lý Thị A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ VP
  • Điện thoại:
   059.3821111
  • Email:
   lythia.pdg@tentinh.edu.vn
 • Trần Thị Vinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó phòng
  • Điện thoại:
   0983371880