• :
 • :
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình
 • Nguyễn Thị Vân Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0904357717
  • Email:
   anhntv@badinhedu.vn
 • Hồng Ngọc Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0983270866
  • Email:
   lienhn@badinhedu.vn
 • Vũ Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế Toán
  • Điện thoại:
   0975651974
  • Email:
   huongvt@badinhedu.cn
 • Đặng Thị Thùy Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0888688998
  • Email:
   ngadtt@badinhedu.vn
 • Nguyễn Thiếu Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0947602221
  • Email:
   ngannt@badinhedu.vn
 • Cấn Thanh Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0996515738
  • Email:
   haict@badinhedu.vn
 • Lê Đức Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0983122314
  • Email:
   thuanld@badinhedu.vn
 • Phạm Thị Ngọc Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó phòng
  • Điện thoại:
   0912836940
  • Email:
   lanpn@badinhedu.vn
 • Trẩn Đức Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0947798345
  • Email:
   haitd@badinhedu.vn
 • Nguyễn Hải Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0834868288
  • Email:
   hahn@badinhedu.vn
 • Đinh Thị Vân Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0915550069
  • Email:
   anhdtv.gdbd@gmail.com
 • Nguyễn Lê Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0913541125
  • Email:
   hang@badinhedu.vn
 • Trần Thị Thanh Từng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0983893138
  • Email:
   tungttt@badinhedu.vn
 • Trần Thị Vinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó phòng
  • Điện thoại:
   0983371880
  • Email:
   vinhtt@badinhedu.vn
 • Đào Thị Thu Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0982332386
  • Email:
   huongdt@badinhedu.vn