Phòng GDĐT quận Ba Đình tổ chức “Hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng” năm học 2023-2024

26/01/2024 376

Chiều ngày 26/01/2024, Phòng GDĐT quận Ba Đình tổ chức “Hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng” năm học 2023-2024 cho các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn quận. Hội nghị tập huấn được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của các cán bộ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên về công tác thi đua khen thưởng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trên địa bàn quận.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Thị Ngọc Lan - Phó trưởng phòng GDĐT, các đồng chí Chuyên viên Phòng GDĐT, các đồng chí cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phụ trách công tác thi đua khen thưởng của các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn quận.

Hội nghị đã phổ biến các nội dung cơ bản về công tác thi đua khen thưởng: quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng; các hình thức thi đua, khen thưởng; thẩm quyền khen thưởng; trình tự, thủ tục khen thưởng; những quy định mới về công tác thi đua khen thưởng trong Luật thi đua khen thưởng năm 2022.

Hội nghị nhấn mạnh công tác thi đua khen thưởng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong những năm qua, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của quận Ba Đình đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của quận. Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua khen thưởng trong thời gian tới, Phòng Giáo dục và đào tạo yêu cầu đơn vị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng; xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung thi đua cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường; thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động, học tập, công tác.

Hội nghị tập huấn đã tạo điều kiện cho các cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên công tác tại các trường học trên địa bàn quận nắm vững các quy định của pháp luật về công tác thi đua khen thưởng, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trên địa bàn quận.

Dưới đây là một số hình ảnh trong Hội nghị:


Tác giả: Phòng Giáo dục và Đào tạo
Đánh giá:
Tổng số điểm của bài viết là: 5/5 trong đánh giá
Chia sẻ:
Copyright © . Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình