• :
 • :
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình
 • Lê Đức Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0983122314
  • Email:
   thuanld.hk@gmail.com
 • Lê Cẩm Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch công đoàn
  • Điện thoại:
   01233861937
  • Email:
   LCngoc@tentinh.edu.vn
 • Hà Thị Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó phòng
  • Điện thoại:
   0982292986
 • Trần Thị Vinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó phòng
  • Điện thoại:
   0983371880