• :
 • :
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình
 • Lê Đức Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0983122314
  • Email:
   thuanld@badinhedu.vn
 • Phạm Thị Ngọc Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó phòng
  • Điện thoại:
   0912836940
  • Email:
   lanpn@badinhedu.vn
 • Trần Thị Vinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó phòng
  • Điện thoại:
   0983371880
  • Email:
   vinhtt@badinhedu.vn