• :
 • :
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình
 • Nguyễn Thị Vân Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0904357717
  • Email:
   anhntv@badinhedu.vn
 • Nguyễn Hải Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0834868288
  • Email:
   hahn@badinhedu.vn
 • Đào Thị Thu Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0982332386
  • Email:
   huongdt@badinhedu.vn