Về việc phổ cập bộ nhận diện ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023.

05/10/2023 428

A close-up of a document

Description automatically generated

A close-up of a letter

Description automatically generated

A close-up of a paper

Description automatically generated


Tác giả: Phòng Giáo dục và Đào tạo
Đánh giá:
Tổng số điểm của bài viết là: 0/5 trong đánh giá
Chia sẻ:
Copyright © . Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình